Tygodnik DB2010

Budżetowe spotkania

17 października 2016 roku w gminach Powiatu Wałbrzyskiego rozpoczynają się spotkania informacyjne, dotyczące Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na 2017 rok. – Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin do udziału w tych konsultacjach. Zależy nam, by jak najwięcej osób składało pomysły i uczestniczyło w wyborze najważniejszych inwestycji – podkreślają członkowie Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

 

Pierwsze spotkanie została zaplanowane na 17 października w Walimiu, a ostatnie na 31 października w Czarnym Borze (pełen harmonogram w tabeli obok).

– Zapraszamy mieszkańców gmin Powiatu Wałbrzyskiego, grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe do składania propozycji zadań, które realizowane będą w 2017 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego wynosi 150 000 zł – mówi Jacek Cichura, starosta wałbrzyski.

Zgłaszanie projektów zadań w ramach budżetu partycypacyjnego potrwa do 23 stycznia 2017 r. Weryfikacja formalno-prawna złożonych projektów zostanie przeprowadzona do 3 lutego przyszłego roku. Głosowanie nad zatwierdzonymi projektami zadań rozpocznie się 20 lutego, a zakończy 6 marca 2017 r. Ewentualne dodatkowe głosowanie zostanie przeprowadzone w dniach 20.03. – 24.03.2017 r., a wybór projektów zadań w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji na rok 2017 zostanie przeprowadzony do 31.03.2017 r.

– Sukces ubiegłorocznego budżetu partycypacyjnego pokazał, jak wiele znaczy zaangażowanie lokalnej społeczności w życie gminy i całego powiatu. Wybrane projekty, które zostały zrealizowane przez nas w 2016 r. służą nam wszystkim – podkreśla starosta Jacek Cichura.

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Ziemi Wałbrzyskiej: www.powiat.walbrzych.pl.

(RED)                           

 starostwo-walbrzych-konsultacje-bp

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej