Tygodnik DB2010

Sołectwa podzieliły pieniądze

 

Fundusz sołecki to zagwarantowane w budżecie gminy pieniądze dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. We wrześniu w gminie Czarny Bór odbyły się we wszystkich miejscowościach zebrania sołeckie, na których każde z sołectw podjęło uchwałę o przeznaczeniu środków z funduszu na rok 2017.

herb czarnego boru

 

 

 

 

 

 

 

W miejscowości Borówno sołectwo kwotę 26 305,08 zł przeznaczyło na zagospodarowanie terenów zielonych i rekreacyjnych oraz małej architektury na terenie sołectwa Borówno. We wsi Grzędy kwotę 26 745,34 zł przeznaczono na modernizację infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Grzędy, a w Grzędach Górnych na ogrodzenie boiska sportowego w Grzędach Górnych za kwotę 13 647,83 zł. W Czarnym Borze mieszkańcy ustalili, że kwotę 36 687,70 zł wykorzystają na ogrodzenie cmentarza oraz wykonanie nagłośnienia w kaplicy cmentarnej w Czarnym Borze. Witków Śląski będzie realizował za kwotę 36 687,70 następujące zadania: modernizację infrastruktury sportowej na terenie sołectwa Witków, zakup niezbędnego sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie Śl. oraz zagospodarowanie terenów użyteczności publicznej i małej architektury na terenie sołectwa Witków. Ostatnia wieś – Jaczków – dysponująca kwotą 24 244,93 zł – złożyła wniosek o przeznaczenie środków na zakup sprzętu strażackiego (przyczepa do przewozu pontonu) oraz poprawę infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Jaczków. Jednakże w przypadku tej ostatniej miejscowości wniosek został odrzucony z powodu naruszenia przepisów prawa. W głosowaniu brało udział dwóch druhów OSP, którzy nie byli uprawnieni do głosowania.

(RED)

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej