Tygodnik DB2010

Zmiana odbiorcy ścieków

 

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji rozsyła do odbiorców z terenu Świebodzic wypowiedzenia dotychczasowych umów na odbiór ścieków. Nie ma jednak powodów do niepokoju – ścieki będą nadal odbierane, ale przez miejskiego operatora, czyli spółkę Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach. Należy tylko zawrzeć nową umowę.

swiebodzice herb

 

 

 

 

 

 

– Wypowiedzenia są naturalnym skutkiem podjęcia przez Gminę Świebodzice uchwały o wyjściu z Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji – taką uchwałę Rada Miejska Świebodzic przyjęła w grudniu 2015 roku. Procedura wyjścia z WZWiK potrwa rok. Decyzja była rozważana od dłuższego czasu, ostatecznie powodem stał się fakt, iż związek nie realizował na terenie Gminy Świebodzice obligatoryjnego zadania, jakim jest dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków dla wszystkich odbiorców – Związek odbierał bowiem ścieki, natomiast głównym dostawcą wody dla miasta jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świebodzicach). Konsekwencją opuszczenia przez gminę Związku stały się wypowiedzenia umów na odbiór ścieków. We wrześniu trafiły one do odbiorców, m.in. z osiedla domków przy ul. Pileckiego czy Cierni. Wzbudziły niepokój i pytanie – co dalej robić? Zapytanie w tej sprawie pojawiło się także na sesji Rady Miejskiej Świebodzic. Wyjaśniamy: – ścieki będą odbierane, tylko zmieni się operator. Będzie to robił Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świebodzicach, spółka należąca w 100 % do gminy. Z nowym operatorem należy zawrzeć nową umowę. Najlepiej udać się do siedziby ZWiK przy ul. Kasztanowej 1 w Świebodzicach i wypełnić stosowny druk. Warto to zrobić już teraz, natomiast umowa musi zostać zawarta do końca bieżącego roku tak, by mogła obowiązywać od dnia 1 stycznia 2017 r. Pamiętajmy, że do momentu wygaśnięcia umowy z WZWiK, czyli w okresie wypowiedzenia, należności za ścieki regulujemy u poprzedniego odbiorcy – mówi Agnieszka Bielawska – Pękala, Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej