Tygodnik DB2010

Ekologiczne obrady

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Stare Bogaczowice uruchomiony został system informatyczny wspomagający kompleksową obsługę pracy rady. Program eSesja to nowoczesne narzędzie informatyczne, rewolucjonizujące pracę organów stanowiących samorządów.

 

Program eSesja pozwala całkowicie wyeliminować papier z prac rady gminy, co daje wymierne oszczędności finansowe i znacznie ogranicza nakład pracy urzędników w przygotowywaniu posiedzeń. Podstawowym narzędziem pracy radnego staje się tablet. To niewielkie i tanie urządzenie zawiera w sobie wszystkie materiały niezbędne radnemu w pracy, czyli: uchwały z integralnymi załącznikami na każde posiedzenie rady – te przyszłe jak i archiwalne, podstawowe przepisy niezbędne w pracy radnych, nowości samorządowe itp. Program został zaprojektowany w taki sposób, aby był intuicyjny, przyjazny radnym na każdym kroku. Banalnie prosta obsługa, niewymagająca żadnej wiedzy informatycznej radnego, była głównym założeniem twórców aplikacji i to się udało. Ważną zaletą programu jest jego modułowa budowa. Moduły te to: głosowanie, dyskusja, informator i SMS. Co ważne, wyniki po zakończeniu procedury głosowania każdego projektu uchwały, czy wniosku, są automatycznie przenoszone do roboczego protokołu z obrad, generowanego przez program, a podjęte uchwały trafiają do rejestru uchwał. Dwa kolejne moduły: informator i SMS służą do komunikowania się biura rady czy przewodniczącego rady z radnymi lub innymi użytkownikami aplikacji.

– Aplikacja eSesja jest proekologiczna, ponieważ pozwala prawie całkowicie wyeliminować zużycie papieru, ale też doskonale komunikuje radnych – podsumowuje Mirosław Lech, wójt Gminy Stare Bogaczowice.

(IL)

sesja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrady Rady Gminy Stare Bogaczowice zostały zinformatyzowane i stały się bardziej ekologiczne.

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej