Tygodnik DB2010

Kolejny sukces Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego!

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego pozyskał kolejne dotacje z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Powiatu Wałbrzyskiego.

 zarzad powiatu walbrzyskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 października 2016 r. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego został poinformowany, że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał kolejną dotację na dofinansowanie zadania, polegającego na przebudowie drogi powiatowej  nr 3373D w Michałkowej, na odcinku od km 3+818 do km 4+861 – w gminie Walim. Droga ucierpiała znacznie w trakcie ulewnych opadów deszczu w lipcu 2014 r. Wysokość dotacji tym razem wynosić będzie 534 000,00 zł. Prace rozpoczną się niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.

– Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego, w imieniu mieszkańców naszego powiatu, składa serdeczne podziękowanie Ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi za wsparcie udzielane naszemu powiatowi –podkreślają członkowie zarządu powiatu.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

(DCH)

 

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej