Tygodnik DB2010

Rusza druga edycja Budżetu Partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego ogłasza drugą edycję budżetu partycypacyjnego Powiatu Wałbrzyskiego na rok 2017. Serdecznie zapraszamy mieszkańców gmin Powiatu Wałbrzyskiego, grupy mieszkańców, organizacje pozarządowe do składania propozycji zadań, które realizowane będą w 2017 roku. Kwota przeznaczona w budżecie Powiatu Wałbrzyskiego na realizację zadań w ramach budżetu partycypacyjnego wynosi 150 000 zł.

Budżet partycypacyjny przebiegał będzie według następującego harmonogramu:

L.p. Realizowane działanie Termin realizacji
1. Zgłaszanie projektów zadań w ramach budżetu partycypacyjnego do 23.01.2017
2. Weryfikacja formalno-prawna złożonych projektów w ramach budżetu partycypacyjnego do 03.02.2017
3. Głosowanie nad projektami zadań w ramach budżetu partycypacyjnego od 20.02. do 06.03.2017
4. Ewentualne dodatkowe glosowanie od 20.03 do 24.03.2017
5. Wybór projektów zadań w ramach budżetu partycypacyjnego do realizacji na rok 2017 do 31.03.2017

 

Dokumenty do pobrania dostępne są na stronie internetowej Ziemi Wałbrzyskiej: www.powiat.walbrzych.pl.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

powiatowy-budzet-partycypacyjny

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej