Tygodnik DB2010

Rekrutacja trwa

Powoli dobiegają końca ostatnie procedury rekrutacyjne prowadzące do przyjęcia na I rok studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W tym roku rekrutacja w PWSZ, przebiegała dwuetapowo.

 pwsz-zaproszenie-inauguracja-2016

 

 

 

 

 

 

 

Pierwsza jej część odbywała się w miesiącu lipcu i dotyczyła zdecydowanej większości przyjętych studentów. Druga część, to tzw. drugi nabór uzupełniający na kierunki, na których pozostały jeszcze wolne miejsca. Ten drugi nabór odbywa się we wrześniu i jest skierowany szczególnie do tych abiturientów, którzy wcześniej nie dostali się na wymarzone kierunki, bądź nie byli jeszcze ostatecznie zdecydowani co chcą studiować. W rekrutacji lipcowej spośród studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych największym powodzeniem cieszył się kierunek inżynierski – logistyka. Równie wysokim zainteresowaniem cieszyła się licencjacka filologia angielska oraz kosmetologia. Kolejne w rankingu popularności były: administracja oraz pielęgniarstwo.

– Pomimo niżu demograficznego poziom rekrutacji nieznacznie tylko odbiega od lat ubiegłych. Liczba przyjętych studentów jest nawet odrobinę większa od tej ubiegłorocznej. Cieszy duże zainteresowanie studiami paramedycznymi, które są nowością na naszej uczelni. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że zgłosiło się do nas sporo osób spoza regionu wałbrzyskiego, a cześć z nich z bardzo odległych miast – opowiada Edward Szewczak, rzecznik prasowy uczelni.

Przejście przez etap rekrutacji jest jednak jedynie pierwszym etapem na drodze do studiowania wymarzonego kierunku. Teraz przez studentami pierwszego roku najtrudniejsze tygodnie, podczas których strach, niepewność i bezradność są uczuciami dominującymi. Fakt znalezienia się w zupełnie nowych warunkach, obcym otoczeniu, często z dala od domu nie nastraja zbyt optymistycznie i może ostudzić największy nawet zapał. Na szczęście zagubienie i bezradność szybko mija, gdyż wszystko zaczyna powoli układać się w logiczną całość, a zajęcia stają się coraz większą przyjemnością. Należy także przypuszczać, że starsze roczniki już wkrótce otoczą swoimi opiekuńczymi skrzydłami najmłodszych studentów i pomogą im przejść przez te trudne pierwsze momenty.

Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego w Państwowej Wyższej Szkoły im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się 30 września (piątek) o godzinie 11.00 w Auditorium Novum. Tegoroczna inauguracja będzie wyjątkowa za sprawą uroczystego przekazania insygniów rektorskich.

21 września 2016 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pod przewodnictwem nowego rektora – dra hab. Piotra Jurka. Podczas posiedzenia podjęto wiele istotnych dla najbliższej przyszłości uczelni uchwał. Miedzy innymi zatwierdzano programy kształcenia, w tym plany studiów oraz efekty kształcenia i punkty ECTS realizowane na poszczególnych kierunkach od roku akademickiego 2016/2017. Ponadto powołano prof. zw. dra hab. Ryszarda Herbuta na rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich, dra Pawła Kuczmę na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów, a dr Annę Pełczyńską na pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych.

Ważnym momentem posiedzenia było zatwierdzenie wniosku o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2015/2016 Aleksandrze Zachariasz obecnie studentce I roku studiów II stopnia, na kierunku logistyka; absolwentce studiów inżynierskich na tym kierunku (luty 2016); przewodniczącej samorządu studenckiego; prezes Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”.

Dodatkowo senat uczelni podjął uchwałę w sprawie projektu aktu założycielskiego i projektu statutu Akademickiej Szkoły Publicznej dla dorosłych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Jednostka ta działająca w strukturach uczelni ma się w przyszłości stać uzupełnieniem bogatej oferty dydaktycznej PWSZ.

(ES)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej