Tygodnik DB2010

Pozytywna rewitalizacja

Do Urzędu Miejskiego w Mieroszowie wpłynęło pismo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu informujące, że Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mieroszów na lata 2015-2025 (przyjęty Uchwałą nr XXVIII/133/16 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31.08.2016r.) został oceniony pozytywnie.

plac zabaw mieroszow

 

 

 

 

 

 

 

Zakres oceny obejmował zgodność z wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz wytycznymi programowymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, dotyczącymi zasad przygotowywania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020.

– Po raz kolejny dziękuję wszystkim zaangażowanym w tworzenie tego programu. Pozytywna opinia wydana przez urząd marszałkowski jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy i zaangażowania zespołu budującego Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Mieroszów na lata 2015-2025. Program ten jest szansą na sięgnięcie po fundusze unijne i wykorzystanie ich w celu nadania nowych funkcji społecznych w wybranych obszarach. Marzę o tym, aby modernizacja i remonty budynków, odrestaurowanie centrum Mieroszowa oraz inwestycje w Sokołowsku, przyczyniły się do poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców i dały impuls do dalszego rozwoju całej gminy. Cieszę się też, że LPR jest tworzony we współpracy z mieszkańcami obszarów zdegradowanych, organizacjami pozarządowymi, radnymi i fachowcami z wielu dziedzin, od socjologii przez ekonomię, po architekturę. Dlatego zachęcam serdecznie do tworzenia i późniejszej realizacji projektów w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów – podkreśla burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński.

Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Mieroszów jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

(UM)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej