Tygodnik DB2010

Miliony na rewitalizację

Gmina Wałbrzych, jako pierwsza w Polsce, otrzymała od rządu pieniądze na rewitalizację miasta.

 

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej, w imieniu Gminy Wałbrzych, podpisał umowę z Ministerstwem Rozwoju, reprezentowanym przez podsekretarza stanu Pawła Chorążego, w związku z otrzymaniem przez Gminę Wałbrzych dotacji na realizację projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha” złożonego w ramach wniosku o przyznanie dotacji na „Koncepcję projektu pilotażowego w zakresie rewitalizacji dla miasta Wałbrzycha”. Wartość dotacji to 4 746 500,00 zł, co odpowiada 100% wartości projektu wskazanego we wniosku Gminy Wałbrzych. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

(RED)

 podpisanie umowy szelemej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej i podsekretarz stanu Paweł Chorąży podpisali umowę opiewając na ok. 5 mln. zł.

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej