Tygodnik DB2010

Grodno pięknieje

 

grodno

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Walim pozyskała kolejne pieniądze na dalszą renowację zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW.

– Wśród zwycięskich wniosków znalazł się i nasz projekt, którego całkowita wartość opiewa na kwotę 2 163 862,53 zł, z czego 1 360 333,35 zł pochodzić będzie z uzyskanego dofinansowania. W ramach przyznanych środków przebudowie podlegać będzie budynek łącznika, budynek bramny oraz baszta obronna, które obecnie w większości nie są użytkowane, ani udostępniane dla zwiedzających. Dzięki zaplanowanym pracom i doposażeniom sal powstaną nowe przestrzenie, które będzie można przeznaczyć na organizację takich wydarzeń jak: inscenizacje historyczne grup rekonstrukcyjnych, prelekcje, prezentacje, czy spotkania autorskie. Zostanie zakupiony również sprzęt multimedialny pozwalający na zaprezentowanie historii zamku Grodno w bardzo niekonwencjonalny i nowoczesny sposób. Po wielu latach starań powstanie instalacja sanitarna wraz z przepompownią, co pozytywnie wpłynie na rozwój zamkowej turystyki w zakresie hotelarstwa i gastronomi – wyjaśnia Adam Hausman, wójt Gminy Walim.

(RED)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej