Tygodnik DB2010

„Waligóra” w Sokołowsku oficjalnie otwarty

Spółka Sanatoria Dolnośląskie może pochwalić się kolejnym wspaniałym obiektem.
W Sokołowsku otwarto Zakład Opiekuńczo- Leczniczy „Waligóra”, który będzie służył osobom starszym, niepełnosprawnym i przewlekle chorym.

otwarcie waligory sokolowsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 września odbyła się uroczystość otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego „Waligóra” w Sokołowsku. Dzięki projektowi: „Dostosowanie obiektu „Waligóra” w Sokołowsku do prowadzenia opieki długoterminowej nad osobami starszymi, niesamodzielnymi i przewlekle chorymi”, Spółka Sanatoria Dolnośląskie może pochwalić się kolejnym zmodernizowanym obiektem. W ramach zadań inwestycyjnych wymienione zostały wszystkie instalacje, zamontowano windę i zainstalowano nowoczesny system sygnalizacji pożaru. Budynek przystosowano do przebywania osób starszych, niesamodzielnych i przewlekle chorych, a każdy z pokoi został wyposażony w łazienkę przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

Jednakże projekt to nie tylko inwestycja, jest on realizowany przede wszystkim z myślą o pacjentach. W ramach działań projektowych od listopada 2014r. realizowane są specjalistyczne warsztaty terapeutyczne dla pensjonariuszy ośrodków należących do spółki, odpowiadające na ich indywidulne potrzeby. Dzięki projektowi pacjenci mają możliwość skorzystania z programów i zajęć grupowych – takich jak: muzykoterapia, hortiterapia, arteterapia, ludoterpia, oraz zajęć indywidulanych: rehabilitacja geriatryczna, rehabilitacja neurologopedyczna, indywidulne porady psychologa, indywidulane konsultacje lekarskie.

Kolejnym bardzo istotnym elementem projektu są przeprowadzone specjalistyczne szkolenia personelu ukierunkowane zarówno na rozwój specjalistycznej wiedzy wśród personelu medycznego oraz na rozwój kompetencji miękkich i komunikacji między personelem,
a pacjentami.

Zakład Opiekuńczo- Leczniczy „Waligóra” jest jedynym na Dolnym Śląsku obiektem zapewniającym swoim pacjentom tak szerokie spektrum zajęć terapeutycznych wraz
z komfortowymi warunkami pobytu.

Projekt współfinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 209-2014.

 

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej