Tygodnik DB2010

Konsekwencja się opłaca

Rozmowa z Krzysztofem Kwiatkowskim, wicestarostą wałbrzyskim.

 

W 2014 roku powiatami wałbrzyskim i kamiennogórskim wstrząsnęły protesty mieszkańców Domanowa, Pustelnika i Gostkowa, którzy domagali się reakcji władz odpowiedzialnych za stan drogi Gostków- Pustelnik – Domanów. Pan był wówczas Radnym Powiatu Wałbrzyskiego i jako jeden z nielicznych brał udział w spotkaniu mieszkańców z Polskim Radiem Wrocław w ramach programu Akcja – Reakcja.

Krzysztof Kwiatkowski: – Reprezentowałem interes mieszkańców, wspólnie z radnym Markiem Tarnackim oraz radną z Kamiennej Góry Marią Brych. Mieszkańcy tych trzech miejscowości protestowali od wielu lat. Stan drogi w 2014 roku był tragiczny. Stojąca woda, dziury kilkumetrowej średnicy, zalegające błoto i przede wszystkim tak duże zachwaszczenie poboczy, że przeprawa w niektórych miejscach była niemożliwa.

 

Obiecali Państwo wówczas, że zajmą się sprawą remontu tego odcinka, strategicznej przecież drogi. Od tego czasu minęły 2 lata. Czy coś się od tego czasu wydarzyło?

– Zgodnie z obietnicą złożoną mieszkańcom, wspólnie z radnym Markiem Tarnackim wnioskowaliśmy do Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego o wpisanie remontu tej drogi do harmonogramu prac inwestycyjnych w powiecie. W 2015 roku wykonana została podbudowa części drogi należącej do Powiatu Wałbrzyskiego, odkrzaczono pobocza i wykonano korekty drzewostanu, a w bieżącym roku położona została nawierzchnia bitumiczna. W tej chwili trwają prace wykończeniowe – utwardzane są pobocza, zjazdy i wałowanie. Na dniach przystąpimy do obioru robót. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić postulaty mieszkańców i dziś mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć: konsekwencja, stanowczość i wytrwałość się opłaca. Już wkrótce mieszkańcy będą mogli jeździć bezpiecznie i komfortowo po nowej drodze. Mam też nadzieję, że odcinek tej drogi należący do Powiatu Kamiennogórskiego zostanie poddany kapitalnemu remontowi w przyszłym roku.

droga pustelnik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiat wałbrzyski od dwóch lat to swoisty plac budowy. Gdzie jeszcze trwają prace ?

– Praktycznie zakończyliśmy roboty związane z modernizacją nawierzchni dróg powiatowych, które były przewidziane do realizacji w bieżącym roku. Wykonano łącznie 20,695 km nawierzchni bitumicznych. Nowe nawierzchnie pokrywają drogi: Grzędy – Krzeszów, Jaczków – Gostków, Czarny Bór – Witków, omawiana droga Gostków – Pustelnik, Olszyniec – Wałbrzych, Różana – Chełmsko Śląskie, Mieroszów – Nowe Siodło, Stare Bogaczowice – Wrony. Wyremontowano również odcinki dróg w Kolcach, Niedźwiedzicy i Cieszowie, Starym Lesieńcu oraz ul. Żeromskiego w Kuźnicach Świdnickich.

 

Ponad 20 km nowej nawierzchni to bardzo dużo. Ile wyniosły koszty tych inwestycji? Skąd pochodzą środki na tak duże nakłady inwestycyjne?

– To rzeczywiście dużo. Mogę z cała świadomością powiedzieć, że najwięcej z powiatów ziemskich Dolnego Śląska i mogę obiecać, że to jeszcze nie koniec. Pieniądze na remont wymienionych odcinków pochodzą ze środków własnych powiatu. Pozyskujemy też środki zewnętrzne, ale z tej puli remontowane są inne odcinki dróg. Łącznie w tym roku na modernizację nawierzchni wydaliśmy prawie 4 mln. złotych.

(AB)

 

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej