Tygodnik DB2010

Przebudowa drogi

umowa droga unislaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Mieroszowa Marcin Raczyński podpisał z samorządem Województwa Dolnośląskiego umowę dotyczącą realizacji przebudowy drogi gminnej w Unisławiu Śląskim w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Inwestycja została wprowadzona przez burmistrza do budżetu i przyjęta przez Radę Miejską Mieroszowa w grudniu 2015 roku. Wniosek o przyznanie dotacji na realizację tego zadania został złożony 18 marca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim we Wrocławiu. Kolejnym etapem było zatwierdzenie uzyskania dofinansowania na łączną kwotę 285 tys. zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Wykonanie inwestycji, której całkowity koszt wyniesie 448 tys. zł, planowane jest w roku 2017.

(RED)

 

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej