Tygodnik DB2010

Dzieci czekają na pomoc

 

Od 2016 roku wałbrzyskie hospicjum otacza opieką dzieci przewlekle i nieuleczalnie chore w Wałbrzychu. Wynika to z potrzeb dzieci unieruchomionych w swoich domach, które wymagają systematycznej opieki w miejscu swojego pobytu, a szczególnie rehabilitacji. W takiej sytuacji niezbędna jest pomoc ze strony interdyscyplinarnego zespołu.

hospicjum dzieciom

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospicjum, we współpracy z Gminą Wałbrzych, realizuje program mający na celu pomoc dzieciom przewlekle i nieuleczalnie chorym.

– Obecnie naszą opieką objętych jest 16 dzieci. Sześcioro kolejnych dzieci oczekuje na pomoc. Niestety, brakuje takich programów w innych gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej, dlatego zwracamy się do wszystkich osób wrażliwych na potrzeby innych o wsparcie naszej akcji. Miesięczna rehabilitacja 1 dziecka to koszt około 500 złotych. Niestety, kwota jaką przeznacza Narodowy Fundusz Zdrowia na rehabilitację jest niewystarczająca. Obejmuje zaledwie jednogodzinny zabieg na dwa miesiące, a potrzeby to minimum 2 godziny tygodniowo. Większość rodzin dzieci pozostaje w bardzo trudnej sytuacji finansowej, często wynikającej z tego, że jeden z rodziców nie może pracować z uwagi na zapewnienie całodobowej opieki nad dzieckiem, Często są to samotne matki. Sytuacja materialna tych rodzin uniemożliwia im sfinansowanie rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego ze środków własnych. Nasz program umożliwia dzieciom utrzymanie sprawności, rodzinom wsparcie i zapewnienie edukacji zdrowotnej. Zapewniamy dzieciom dostęp do odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomocy całego naszego zespołu, w tym wolontariuszy. Staramy się pozyskiwać środki na sfinansowanie pobytów wypoczynkowych. Lata minione pokazują, iż nasza społeczność zawsze chętnie angażuje się i wspiera potrzebujących, a szczególnie chore dzieci. Każdy dar serca poprawi ich komfort życia i w trudnej sytuacji w jakiej znalazły się one i ich rodziny, przyniesie im pociechę i poczucie, tych trudnych chwilach nie są sami – wyjaśnia Renata Wierzbicka, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej