Tygodnik DB2010

Nowa poradnia dla dzieci

poradnia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od września 2016 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna zaprasza dzieci, u których stwierdzono potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju na zajęcia z logopedą, psychologiem, fizjoterapeutą, surdologopedią i oligopedagogiem. Wsparcie otrzymają dzieci i ich rodzice podczas indywidualnych konsultacji. – Od zera powstała sala wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wszystkie urządzenia do rehabilitacji i rozwoju psycho – ruchowego są atestowane – podkreśla Regina Marciniak – dyrektor poradni. Wczesnym wspomaganiem rozwoju objęte są dzieci w wieku od 0 do 7 lat.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej