Tygodnik DB2010

Zintegrują mieszkańców

W ramach Planu Inwestycyjnego Gminy Stare Bogaczowice w kadencji 2014-2018, władze gminy podjęły decyzję o rozpoczęciu fazy projektowej budowy Centrów Integracji Społeczneh w sołectwach Chwaliszów i Struga.

swietlica Jablow

 

 

 

 

 

 

 

W spotkaniu wójta i jego zastępcy z projektantami uczestniczyły radne Aneta Rajca, Emilia Kmiecik oraz Izabela Kamińska. W celu dostosowania w sposób najbardziej funkcjonalny projektowanych obiektów do potrzeb mieszkańców Chwaliszowa oraz Strugi, radna Aneta Rajca złożyła wniosek aby wójt skonsultował inwestycje z Radami Sołeckimi Chwaliszowa i Strugi. 25 sierpnia wójt Mirosław Lech na spotkaniu z sołtysem, Radą Sołecką Chwaliszowa oraz radną Anetą Rajca uzgodnili wstępny projekt budynku Centrum Integracji Społecznej w Chwaliszowie. W najbliższym czasie podobne spotkanie odbędzie się w Strudze.

(RED)

 

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej