Tygodnik DB2010

Warto zostać pielęgniarką

 

Rozpocznij studia pielęgniarskie w PWSZ im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

 

Z najnowszego raportu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wynika, że liczba pielęgniarek na 1000 mieszkańców w Polsce wynosi zaledwie 5,4, a wskaźnik ten będzie nadal malał z powodu większego tempa ubytku pielęgniarek niż ubytku naturalnego ludności. Ten sam raport wskazuje, że zdecydowana większość polskich pielęgniarek to osoby pomiędzy 41. a 65. rokiem życia. Dramatycznie brakuje młodych kadr, które wkrótce mogłyby zasilić zakłady opieki zdrowotnej, także te w Wałbrzychu i okolicy.

Nie dziwi zatem, że dostrzegając ten problem PWSZ im. Angelusa Silesiusa przygotowała specjalną ofertę i proponuje kierunek pielęgniarstwo od nowego roku akademickiego. Dla 60 chętnych studentów przygotowano studia licencjackie dzienne (3 lata/6 semestrów), które prowadzone będą przez wykwalifikowaną kadrę medyczną (profesorów, doktorów i magistrów pielęgniarstwa). Nauka odbywać się będzie w profesjonalnych salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny, a ćwiczenia praktyczne będą prowadzone w specjalistycznych pracowniach umiejętności pielęgniarskich. Dzięki temu studenci poznają zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych, a w warunkach symulacyjnych (na fantomach) będą ćwiczyć i rozwiązywać problemy pielęgnacyjne. Zajęcia praktyczne będą realizowane na poszczególnych oddziałach szpitalnych, a praktyczna nauka zawodu rozpocznie się od pierwszego semestru. Bazą szkoleniową do praktycznej nauki zawodu będą m.in. okoliczne przychodnie, szpitale. Uczelnia podpisała odpowiednie porozumienia z wieloprofilowymi placówkami m.in. Specjalistycznym Zespolonym Szpitalem im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oraz Regionalnym Szpitalem Specjalistycznym „Latawiec” w Świdnicy. Po ukończeniu studiów absolwent kierunku będzie miał prawo wykonywania zawodu, co pozwoli mu podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej oraz domach pomocy społecznej), w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia, w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, służbach mundurowych (policja, więziennictwo, wojsko) oraz w organach samorządu pielęgniarek i położnych.

Szczegółowe informacje:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa

  1. Zamkowa 4, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 641 92 03, rekrutacja@pwsz.com.pl

www.pwsz.com.pl

Pielegniarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

designed by Pressfoto – Freepik.com

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej