Tygodnik DB2010

Dofinansują obwodnicę

 

obwodnica czarnego boru 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego pozyskał kolejne środki na inwestycje drogowe. Wsparcie w wysokości 1,2 mln. złotych wpłynęło od Wojewody Dolnośląskiego. Decyzją Ministra Finansów, dofinansowany zostanie III etap budowy obwodnicy Czarnego Boru. Inwestycja rozpoczęła się 3 lata temu. I i II etap został zrealizowany przez Gminę Czarny Bór ze wsparciem finansowym Powiatu Wałbrzyskiego. Etap III realizowany jest w ramach wieloletniego programu „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. – Dziękujemy Ministrowi Finansów, Wojewodzie Dolnośląskiemu Pawłowi Hreniakowi oraz Wicewojewodzie Dolnośląskiemu Kamilowi Zielińskiemu za pamięć o mieszkańcach Powiatu Wałbrzyskiego i udzielane nam wszystkim wsparcie – podkreśla Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego.

(MB)

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej