Tygodnik DB2010

Czarnoborskie inwestycje

 

To już ostatnie dni, kiedy na budowanej drodze można zobaczyć samochody z asfaltem, walce, sterty białego kamienia, czy robotników montujących studzienki kanalizacyjne. Na finiszu są już prace związane z budową III etapu obwodnicy Czarnego Boru.

 

Pod koniec lipca rozpoczęło się kładzenie na drodze warstwy ścieralnej oraz było kontynuowane prace z humusowaniem. W ostatnich dniach wykonywane były pobocza oraz zakładane były bariery energochłonne. Przypomnijmy, że inwestycja rozpoczęła się w 2014 roku. W I etapie przebudowana została droga nr 3366D o długości 864 m. Całość prac kosztowała prawie 1,2 mln zł. II etap został zakończony w zeszłym roku i pochłonął ok. 4 mln zł. Trzeci etap budowy czarnoborskiej obwodnicy będzie kosztował ok. 3 mln zł.

Dobiegają końca roboty budowlane na moście przez potok Lesk w ciągu drogi dojazdowej do budynku przy ul. Polnej 6 w Czarnym Borze oraz remont i przebudowa drogi w obrębie przepustu zlokalizowanego na działce nr 672 w Witkowie. Koszt tych inwestycji to 233 431,34 zł – w tym: most 113 753,68 zł, a droga 119 677,66 zł. Inwestycje w całości finansowane są ze środków własnych Gminy Czarny Bór. Tymczasem przed mieszkańcami kolejne inwestycje drogowe. Ogłoszony został przetarg nieograniczony na odbudowę drogi na działce nr 135 w Witkowie o długości ponad 1,5 km. W miejscowości Borówno niedługo rozpoczną się prace drogowe, bowiem gmina otrzymała promesę w wysokości 107 000 zł – w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – na odbudowę drogi gminnej dz. Nr 52 w Borównie (etap I).

Z kolei przy ul. XXX-Lecia PRL w Czarnym Borze stanęła, w miejsce zniszczonej po kolizji drogowej, nowa wiata przystankowa. To już czwarty przystanek w gminie z nową wiatą. Pierwsze dwie zostały postawione w Grzędach Górnych i Grzędach, potem w Jaczkowie, a teraz w Czarnym Borze. Drewniana wiata posiada ławeczki i będzie skutecznie zabezpieczać przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a kilka okienek powoduje, że w środku jest jasno i przytulnie.

(RED)

obwodnica czarnego boru 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobiegają końca prace przy budowie obwodnicy Czarnego Boru.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej