Tygodnik DB2010

Powiat inwestuje w oświatę

Okres przerwy wakacyjnej Powiat Wałbrzyski intensywnie wykorzystuje na przeprowadzenie remontów bieżących w placówkach oświatowych. Trwają także przygotowania do uruchomienia poradni wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

 

Odnawiane są pomieszczenia archiwum i auli w Zespole Szkół w Szczawnie Zdroju. Remontowana jest również nawierzchnia drogi i placu prowadzącego do ZS w Szczawnie-Zdroju. Istniejąca zniszczona nawierzchnia zostanie zastąpiona kostką betonową. Z kolei w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu na ukończeniu są prace związane z przebudową instalacji elektrycznej w budynku internatu. Instalowane jest oświetlenie alarmowe i wymieniane są lampy na bardziej energooszczędne. Wykonane zostało odwodnienie budynku internatu oraz położona nowa podłoga w stołówce. Zakończyły się również prace w zakresie wymiany rynien i wykonania odwodnienia w budynku przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Nowym Siodle.

Jednocześnie w Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej dostosowywane są pomieszczenia na potrzeby, uruchamianej od września 2016 roku, poradni wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Gotowa jest już sala do rehabilitacji i integracji sensorycznej. Przypomnijmy, że od września Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wałbrzychu poszerza ofertę o wczesne wspomaganie rozwoju. Wsparcie udzielone będzie dzieciom w zakresie pobudzenia psychoruchowego i społecznego najmłodszych. Poradnia wprowadza wsparcie logopedyczne oraz diagnozowanie dzieci z zaburzeniami autystycznymi. Początkowo zakładamy wsparcie w postaci 4 – 8 godzin w miesiącu. Zajęcia prowadzone będą z dzieckiem i jego rodziną. Zatrudniamy specjalistów, u których zaniepokojeni rodzice uzyskają maksymalną pomoc diagnostyczną i merytoryczną w przypadku podejrzeń o nieprawidłowości w rozwoju dziecka. Dzieci są na miejscu diagnozowane i kierowane do specjalistycznych form pomocy – mówi dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno Pedagogicznej Regina Marciniak.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

poradnia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trwają przygotowania do otwarcia poradni wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej