Tygodnik DB2010

Wilki wróciły, lasy giną

W lasach gminy Mieroszów pojawiły się wilki! Leśne kamery Nadleśnictwa Wałbrzych zarejestrowały wilczą rodzinę, składającą się z dwóch dorosłych osobników i czterech szczeniaków. Jest także zła informacja – leśnicy zauważyli znaczne pogorszenie stanu sanitarnego lasów oraz zadrzewień.

 czarny bocian

 

 

 

 

 

 

 

 

Leśnicy od lat używają kamer do monitorowania sytuacji w lasach, ale ostatnie nagrania zaskoczyły ich, gdy na monitorach pojawiła się wilcza rodzina. Według historyczny danych, ostatni raz wilki w okolicach Wałbrzycha były widziane w… XIX wieku! Leśnicy przypominają, że wilki nie są groźne dla ludzi i są pod całkowitą ochroną.

Stały monitoring powierzchni leśnych oraz obserwacje w terenie zwróciły uwagę wałbrzyskich leśników na znaczne pogorszenie się stanu sanitarnego lasów oraz zadrzewień.

– Jest to skutkiem występującej w roku 2015 długotrwałej suszy atmosferycznej, w następstwie której pojawiła się na znacznym obszarze susza glebowa (znaczne obniżenie się poziomu wód gruntowych). Efektem tych zjawisk jest osłabienie kondycji zdrowotnej drzewostanów iglastych i zapoczątkowanie choroby łańcuchowej, która powoduje ich zamieranie. Skutki tych procesów można dostrzec gołym okiem: przebarwienie igieł, odpadanie kory, całkowity opad igliwia. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem osłabienia drzewostanów przez suszę jest szybki rozwój szkodliwych owadów (korniki), które nie tylko zasiedlają drzewa osłabione i obumierające, ale również drzewa zdrowe. Gwałtowny wzrost liczebności owadów – szkodników wtórnych, określamy mianem gradacji. Pojawienie się gradacji w naszych lasach wymaga podjęcia skoordynowanych działań przez wszystkich właścicieli lasów oraz odpowiedniego nadzoru przez właściwe organy. Ważne jest, aby działania prowadzone były we wszystkich zagrożonych kompleksach leśnych. W związku z powyższym Nadleśnictwo Wałbrzych, na podstawie art. 9 i 13 Ustawy o Lasach, zaleca wykonanie przez właścicieli lasów następujących czynności: przeszkolenia odpowiednich służb organów samorządowych w metodach zwalczania szkodników wtórnych; zinwentaryzowania powierzchni drzewostanów w których rozpoczął się proces zamierania lasu (drzewa chore, z oznakami zamierania); wyłożenia pułapek feromonowych na kornika drukarza i rytownika pospolitego w kompleksach leśnych, w celu prowadzenia monitoringu; wyznaczenie drzew zamierających i obumarłych; oszacowanie ilości drewna zagrożonego, wymagającego usunięcia z lasu; przystąpienie do niezbędnych prac związanych z pozyskaniem drewna oraz utylizacji pozostałości pozrębowych, przez zrębkowanie lub palenie – wyjaśniają pracownicy Nadleśnictwa Wałbrzych.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej