Czyste wakacje

Polecamy2 sierpnia, 2016

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, odbyły się warsztaty ekologiczne dla dzieci i młodzieży, zorganizowane w ramach wakcyjnej kampanii edukacji recyklingowej „Czyste góry, czyste wakacje”, prowadzonej przez Fundację na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL.

 

Celem zajęć było m.in. wyrobienie nawyku segregacji odpadów, pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych oraz prawidłowego ich segregowania. Od stopnia czystości regionów turystycznych także zależy ich atrakcyjność.

Uczestnicy warsztatów zbierali puszki, a następnie przekazali je do punktu skupu. Za zarobione w ten sposób pieniądze, zakupiony zostanie sprzęt sportowy.

Zajęcia prowadził prezes Fundacji RECAL Jacek Wodzisławski. Warsztaty zakończyły się sprawdzeniem nabytych wiadomości i konkursem plastycznym „Czyste góry, czyste powietrze”, którego rozstrzygnięcie nastąpi 30 sierpnia br.

Sponsorami kampanii i nagród są: Eko-Punkt Organizacja Odzysku SA oraz RECAN Organizacja Odzysku SA.

(BAS)

 warsztaty OSK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnicy warsztatów zbierali puszki, a następnie przekazali je do punktu skupu.

Tagi: , , , , , ,