Tygodnik DB2010

Wyrównali Leśną

 

Gmina Mieroszów zakończyła pilotażową inwestycję, polegającą na wyrównaniu drogi gruntowej na ul. Leśnej w Mieroszowie na odcinku 600 m.

 

– Przedmiotem umowy z wykonawcą było wykonanie prac w zakresie mechanicznego profilowania nawierzchni drogi gruntowej naturalnej i ulepszonej, polegających na usunięciu przy pomocy równiarki kolein, zagłębień i wybojów, wzruszeniu gruntu na głębokość ok. 20 cm, wyprofilowanie nawierzchni za pomocą równiarki w celu uzyskania właściwych spadków podłużnych i poprzecznych, zagęszczenie nawierzchni za pomocą walca oraz uzupełnienie ewentualnych ubytków w nawierzchni gruntem uzyskanym przy równaniu równiarką lub kruszywem kamiennym. Dotychczasowe sezonowe zasypywanie dziur kruszywem było nieskuteczne. W chwili obecnej obserwujemy nawierzchnię na ul. Leśnej po ulewnych deszczach i efekty tej inwestycji są bardzo zadowalające. Obecnie typujemy kolejne drogi gminne, które mogłyby zostać ujęte w kontynuacji wspomnianego programu pilotażowego. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że tego typu rozwiązanie jest dalekie od tego, co daje nawierzchnia bitumiczna, jednakże przy tegorocznym napiętym budżecie zastosowane rozwiązania są najbardziej optymalne – wyjaśnia Marcin Raczyński, burmistrz Mieroszowa.

(RED)

ul lesna mieroszow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli nowa nawierzchnia sprawdzi się, to w gminie Mieroszów kolejne drogi gruntowe zostaną naprawione jak ul. Leśna.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej