Tygodnik DB2010

Jedlina-Zdrój wśród najlepszych!

W 167 numerze dziennika „Rzeczpospolita”, który ukazał się w dniu 19 lipca br., zaprezentowano ranking najlepszych gmin w Polsce w 2016 r. Oceny dokonała Kapituła Rankingu Samorządów składająca się z 8 osób – ekspertów w dziedzinie finansów, zarządzania oraz prawa.

herb_jedlina_zdroj

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów w pierwszym etapie wybrano gminy, które w latach 2012 – 2015 najlepiej zarządzały swoimi finansami i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Do drugiego etapu zakwalifikowano 565 samorządów (65 miast na prawach powiatu, 250 gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich). Eksperci oceniali m.in. dynamikę wzrostu wydatków majątkowych, wartość środków unijnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca, indywidualny wskaźnik zadłużenia, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów w latach 2012 – 2015, dynamikę wzrostu dochodów własnych w latach 2012-2015, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków na jednego mieszkańca w latach 2012 – 2015 itp.

Gmina Jedlina-Zdrój znalazła się wśród 99 najlepiej ocenianych gmin miejskich i miejsko-wiejskich w Polsce; jako jedna z dziesięciu nominowanych gmin z województwa Dolnośląskiego i jedyna z powiatu wałbrzyskiego.

(RED)

Tags:

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej