Tygodnik DB2010

Strefa dla małych firm

Przedstawiciele firm z regionu wałbrzyskiego wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną. W trakcie zostały przedstawione możliwości inwestycyjne w strefie oraz oferta gminy Wałbrzych, Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Na obszarze Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, największej z 14 specjalnych stref ekonomicznych w Polsce, działa 190 firm. Przedsiębiorstwa zainwestowały blisko 22 miliardy złotych i zatrudniają obecnie prawie 45 tysięcy pracowników. Ponad połowę inwestorów stanowią przedstawiciele średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw. Większość z nich reprezentuje rodzimy kapitał.

– To już trzecie spotkanie z lokalnymi przedsiębiorcami, poprzez które chcemy pokazać, że strefa nie jest miejscem jedynie dla dużych, zagranicznych inwestorów. Z preferencyjnych warunków mogą skorzystać również lokalne firmy, co ułatwi im rozwój i pozwoli na zdobycie nowych kooperantów – podkreśla Maciej Badora, prezes wałbrzyskiej strefy.

Zachętą dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw są m. in. wyższe ulgi podatkowe (im mniejsze przedsiębiorstwo, tym większe zwolnienie w podatku dochodowym). Na terenie województwa dolnośląskiego wynoszą one 35% dla średnich i 45% dla małych i mikro przedsiębiorstw. Zwolnienie liczone jest jako procent wydatków na inwestycje lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna pomaga firmom w przejściu przez proces formalny oraz otacza inwestorów dodatkowym wsparciem. Jest to między innymi: możliwość udziału w bezpłatnych warsztatach, szkoleniach, targach i spotkaniach branżowych. Strefa proponuje również przystąpienie do grupy zakupowej, która pozwala obniżyć koszty opłat za media oraz oferuje wsparcie w poszukiwaniu wykwalifikowanych pracowników i rzetelnych partnerów biznesowych.

Podczas spotkania, współorganizowanego przez gminę Wałbrzych, przedstawiono również ofertę zachęt inwestycyjnych proponowanych przez miasto, m.in. możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości. Przedstawiciele biznesu dowiedzieli się również o środkach z obecnej perspektywy unijnej, pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz ze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej.

– To bardzo dobra formuła spotkań, gdyż przedsiębiorcy mogą bezpośrednio skorzystać z wiedzy ekspertów i zdobyć kompleksową informację. Na pewno warto skorzystać z takich wydarzeń i dowiedzieć się o infrastrukturze, działkach i możliwościach, które niewątpliwie są w strefie. Najlepiej świadczą o tym inwestorzy, którzy już tutaj działają – podkreślał Marcin Depczyk, prezes firmy Wessel-Poliamid, która zdecydowała się niedawno na budowę nowoczesnego zakładu w podstrefie Kłodzko.

Podczas spotkania przedsiębiorcy mogli wypełnić formularze, kierując do ekspertów dodatkowe pytania i sugestie. Odpowiedzi zostaną im przekazane drogą elektroniczną.

(RED)

WSSE - spotkanie z przedsiebiorcami (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna pomaga firmom w przejściu przez proces formalny oraz otacza inwestorów dodatkowym wsparciem – mówi Maciej Badora, prezes WSSE Invest – Park.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej