Tygodnik DB2010

Bezpieczeństwo ponad wszystko!

herb stare bogaczowice

 

 

 

 

 

Rozpoczęła się budowa chodnika w Starych Bogaczowicach na odcinku 292 m. w pasie drogi powiatowej 3463 D. Duży ruch samochodów osobowych i ciężarowych przy stosunkowo wąskich poboczach stwarza poważne zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. Celem budowy chodnika jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego. Inwestycję realizuje Gmina Stare Bogaczowice w porozumieniu z Powiatem Wałbrzyskim.

(IL)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej