Tygodnik DB2010

Wyróżnienie dla Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju

Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju zostało uhonorowane odznaczeniem „Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego”. Towarzystwo działa na rzecz Szczawna-Zdroju i całego regionu od 35 lat.

zasluzone towarzystwo milosnikow szczawna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem założycieli towarzystwa była integracja mieszkańców, kultywowanie polskich tradycji narodowych, historii oraz dorobku przeszłości. Towarzystwo od lat jest organizatorem życia kulturalnego i inicjatorem działań społecznych. Organizowało i organizuje imprezy o charakterze kulturalnym, społecznym i patriotycznym, m.in. Dni Szczawna-Zdroju, uroczystość patriotyczną pod pomnikiem Ułanów Nadwiślańskich w rocznicę bitwy 15 maja, uroczystości 3 Maja, rocznice odzyskania Niepodległości i wiele innych. Odznaczenie takie zostało również przyznane Stefanowi Okoniewskiemu – członkowi Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju, który jest przewodnikiem Sudeckiego Koła Przewodników Sudeckich i Terenowych przy Oddziale PTTK Ziemi Wałbrzyskiej w Wałbrzychu. Przypomnijmy, że również Iwona Czech – prezes towarzystwa i nauczyciel Zespołu Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie otrzymała za swoje zasługi honorowe odznaczenie Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, które zostało wręczone 8 maja 2016 r. podczas II Dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych w Legnicy.

(RED)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej