Tygodnik DB2010

Monitoring najważniejszy

bezpieczenstwoPowstały niedawno z inicjatywy Rady Wspólnoty Samorządowej Podzamcze w Wałbrzychu zespół ds. bezpieczeństwa oraz ładu i porządku (jego przewodniczącym został Jerzy Frajnagiel, a zastępcą Henryk Czempkowski), za przedsięwzięcie priorytetowe uznał monitoring największej dzielnicy Wałbrzycha. Czytaj więcej w DB 2010 nr 13 (188) z 3.04.2014

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej