Tygodnik DB2010

I Walimski Dzień Profilaktyki

9 czerwca 2016 roku odbył się I Walimski Dzień Profilaktyki. Organizatorem imprezy były: Zespół Szkół im. Polskich Noblistów oraz Zespół Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu. Uczestniczyło w niej około 300 osób.

 

Program Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” został zainaugurowany 11 marca 2006 r. przez insp. Grzegorza Jacha. Od tego czasu na terenie kraju powstało kilkadziesiąt grup młodzieżowych PaT. W 2015 roku wprowadzono nowe rozwiązania organizacyjne – PaTPORT, czyli prowadzenie działań metodą twórczej profilaktyki rówieśniczej. W województwie dolnośląskim działają dwie grupy PaTPortu – obie  w Walimiu. Idea PaT jest oparty na współdziałaniu grup młodzieży, policji oraz instytucji działających na rzecz profilaktyki. Dzisiaj PaT to społeczność, która destygmatyzuje, wspiera i zaprasza, a nie wyklucza.

W I Walimskim Dniu Profilaktyki udział wziął wicestarosta powiatu wałbrzyskiego Krzysztof Kwiatkowski. Uczestniczy zapewnili wyjątkowe widowisko, wypełnione spektaklami o profilaktyce, tańcami i śpiewem oraz bardzo pouczającymi wykładami na temat skutków uzależnienia.

– To bardzo ważne, aby młodzi ludzie, szczególnie narażeni w dzisiejszych czasach na niebezpieczne używki, łatwo dostępne i dystrybuowane w sposób niekontrolowany, zrozumieli, że to oni sami w pierwszej kolejności muszą zadbać o swoje zdrowe i bezpieczeństwo. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby w sposób alternatywny pokazać młodzieży zagrożenia czyhające na nią w dzisiejszym świecie.  Gratuluję organizatorom pomysłu i świetnie przygotowanej imprezy – mówi wicestarosta Krzysztof Kwiatkowski.

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

patport1

Tags: , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej