Tygodnik DB2010

Remonty i utrudnienia

 

W Świebodzicach rozpoczął się długo oczekiwany remont fragmentu ul. 3 Maja, na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do ul. Dąbrówki, w kolejnym etapie prace obejmą fragment ul. Dąbrówki od przystanku autobusowego do zjazdu w ulicę Witolda Pileckiego. Prace remontowe trwają także m. in. na ul. Stawowej, niedawno zakończył się remont nawierzchni ul. Polnej.

 

Inwestycja na Osiedlu Piastowskim spowoduje utrudnienia komunikacyjne w tym rejonie, ponieważ na pewnym etapie prac droga zostanie całkowicie zamknięta, a jest to jeden z wjazdów prowadzących na osiedle. Remont ul. 3 Maja dotyczy zarówno nawierzchni, jak i chodników, na odcinku około 175 m. Wymianę slupów linii energetycznej w tym rejonie planuje także Tauron.

Na ul. Dąbrówki, czyli na fragmencie obwodnicy osiedla, prace dotyczyć będą nawierzchni ulicy i części chodnika. Zarówno jezdnia, jak i chodniki, będą wykonane z kostki betonowej. Wartość prac to około 540 tys. zł, wykonawca – firma Stańczyk – ma czas do końca sierpnia br.

ZGK Świebodzice zakończył niedawno remont dużego odcinka nawierzchni ul. Polnej. Na blisko 1/3 długości wykonano podbudowę jezdni, przełożono kostkę granitową, wymieniono krawężniki. Ekipy ZGK wykonały także nową drogę asfaltową na skrzyżowaniu ul. Polnej i ul. Rekreacyjnej o powierzchni ok 150m2. Kolejne etapy będą robione sukcesywnie. Wartość prac to około 70 tys. zł. Dzieje się także na ul. Stawowej, gdzie rozpoczęła się wymiana chodników po obu stronach ulicy. Powstanie estetyczna nawierzchnia z kostki betonowej.

(RED)

 remont drogi swiebodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Świebodzicach rozpoczął się remont fragmentu ul. 3 Maja.

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej