Tygodnik DB2010

Rodzice dzieciom

rodzice dzieciom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Rodziców i Samorząd Szkolny Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Wałbrzychu organizują integracyjną dyskotekę z okazji Dnia Dziecka. Impreza została zaplanowana na 1 czerwca w godzinach 13.00 – 16.00 w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych przy ul. Mickiewicza 24 w Wałbrzychu. Cele zabawy to integracja ze środowiskiem lokalnym, upowszechnianie wśród młodzieży zasad umiejętności korzystania z czasu wolnego, podnoszenie wrażliwości estetycznej oraz sprawności psychofizycznej młodzieży.

– Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zabawie – zachęcają organizatorzy.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej