Tygodnik DB2010

Mieszkańcy mają pomysł

W Boguszowie Gorcach zawiązał się Komitet Społeczny na rzecz utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób w podeszłym wieku. W mieście trwa już zbiórka podpisów pod petycją w tej sprawie, która zostanie skierowana do rady miejskiej. W ten sposób mieszkańcy dzielnicy Gorce chcą uratować budynek byłej biblioteki przy ul. Broniewskiego.

 

– Zarówno lokalizacja jak i warunki techniczne w pełni odpowiadają bieżącym i przyszłym potrzebom osób w podeszłym wieku. Niezbędne prace remontowe oraz koszty wyposażenia mogą zostać sfinansowane w zdecydowanej większości ze środków programów pomocowych Państwa Polskiego i Unii Europejskiej. Doświadczenie Pana Burmistrza w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych i środków na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, będzie stanowiło wypełnienie jego zobowiązań wyborczych wobec mieszkańców naszego miasta. Utworzenie Domu Dziennego Pobytu jest odpowiedzią na potrzeby naszych mieszkańców w zakresie opieki społecznej, socjalnej i medycznej osób w podeszłym wieku. Placówka ta będzie sprzyjać integracji społecznej oraz będzie miejscem spotkań dla wszystkich, którzy w chwili obecnej są osamotnieni i skazani na doraźną pomoc opieki społecznej – czytamy w petycji przygotowanej przez Komitet Społeczny na rzecz utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób w podeszłym wieku w budynku byłej biblioteki w Gorcach.

Pomysłem mieszkańców zainteresowaliśmy Sylwię Dąbrowską, przewodniczącą Rady Miejskiej Boguszowa Gorc, która wychowała się na osiedlu sąsiadującym z biblioteką w dzielnicy Gorce.

– Budynek, po okresie użytkowania, został zabezpieczony przed wandalami i kradzieżami, nie jest w złym stanie technicznym, nawet stan instalacji umożliwia niezwłoczne podjęcie eksploatacji. Obiekt nie jest użytkowany od grudnia 2014 roku i został skierowany do sprzedaży po ponad roku poszukiwania organizacji, która chciałaby prowadzić w nim działalność z zakresu usług publicznych, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, sportu czy rekreacji. Burmistrz chciał przekazać obiekt w użytkowanie (czyli bezpłatnie) organizacji pożytku publicznego, której obowiązkiem byłoby ponoszenie kosztów utrzymania. Przez rok – pomimo apeli burmistrza – nikt nie był zainteresowany, więc dziś niezrozumiałe jest takie poruszenie. Burmistrz ani rada miejska w swojej działalności nie zapominają o nikim, w tym również o osobach starszych, a dowodów na to jest wiele. Obecnie zakończona została pierwsza procedura przetargowa. Nie było oferentów, więc obiekt nie został sprzedany. Obecnie rozważane jest inne przeznaczenie dawnej biblioteki, ale w tym zakresie niezbędne jest przeprowadzenie jeszcze kilku analiz, aby możliwe było podjęcie najlepszej decyzji – wyjaśnia Sylwia Dąbrowska.

Sprawą zainteresowali się także pochodzący z dzielnicy Gorce radni Rady Powiatu Wałbrzyskiego.

– Ten obiekt był w dużej części budowany w czynie społecznym rękami wielu mieszkańców Gorc, dlatego należy im się szczególnie troskliwe traktowanie biblioteki i rozważenie możliwości tworzenia nowych wartości społecznych – podkreśla radny Marek Tarnacki.

– Jako osoba mieszkająca w Gorcach, jak najbardziej identyfikuję się z byłą biblioteką, chociażby ze względu na swój wkład pracy w jej tworzenie. Nie znam pomysłu urzędu ani rady miasta na zagospodarowanie lub samą sprzedaż (na jakich warunkach), więc trudno jest mi się odnieść do treści tej petycji. Moim zdaniem warto porozmawiać i poznać pomysły obu stron. Chętnie się w takie spotkanie zaangażuję i udzielę wszelkiego wsparcia ze strony Starostwa Powiatowego Wałbrzychu w granicach możliwości prawnych – dodaje Mirosław Potapowicz, powiatowy radny i członek Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego.

Robert Radczak

biblioteka gorce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komitet Społeczny na rzecz utworzenia Domu Dziennego Pobytu dla osób w podeszłym wieku chce na ten cel zagospodarować budynek biblioteki w Gorcach.

Tags: , , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej