Tygodnik DB2010

Pięknie czytali

W Parku Wielokulturowym Stara Kopalnia w Wałbrzychu odbył się, pod patronatem prezydenta Wałbrzycha, III Wałbrzyski Integracyjny Konkurs Pięknego Czytania. Organizatorem imprezy był: Urząd Miejski w Wałbrzychu wraz ze Stowarzyszeniem Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu. Współorganizatorem spotkania była Stara Kopalnia.

 

Uczestników konkursu swoją obecnością wsparli: Marek Rząsowski – radny Rady Miejskiej Wałbrzycha, Magdalena Styś-Kruszelnicka – wizytator Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu, Janina Turicka – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz Wiesław Świętochowski – prezes Polskiego Związku Niewidomych Koło Wałbrzych. Spotkanie otworzyła Jolanta Ceran – prezes Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu.

W konkursie uczestniczyły następujące szkoły i instytucje: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 22, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 37, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 23, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 26, Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach, Publiczne Gimnazjum nr 1, Publiczne Gimnazjum nr 2, Publiczne Gimnazjum w Zespole Szkół w Starych Bogaczowicach, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 7, Zespół Szkół Politechnicznych „Energetyk”, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych, Polski Związek Niewidomych Koło Wałbrzych, Straż Miejska w Wałbrzychu, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wałbrzychu.

W części artystycznej wystąpili: Zespół Wokalno-Taneczny „Iskierki” z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych (opiekun Ilona Zalejska), Zespół „Esy Floresy” z Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych (opiekun Izabela Janiszewska).

Prezentacjom przysłuchiwało się jury w składzie: Elżbieta Rosicka – wałbrzyska poetka i turystka; Ewa Ławniczak- bibliotekarz Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych; Irena Świętochowska- nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych. Wszyscy uczestnicy otrzymali równorzędne nagrody w postaci książek oraz dyplomy.

Celem konkurs było uwrażliwianie na piękno literatury, kształtowanie umiejętności interpretacji tekstu literackiego, propagowanie kultury czytelniczej, rozwój talentów, wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu oraz integracja kulturalna mieszkańców Wałbrzycha. Zadanie współfinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz PFRON. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie i przebieg konkursu była Olga Tatuśko – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych.

(RED)

 pieknie czytali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali książki oraz dyplomy.

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej