Tygodnik DB2010

Zebrania w Czarnym Borze

Przypominamy o ostatnim terminie wypełniania wniosków obszarowych, który przypada we wtorek, 10 maja 2016 r. Z pomocy przy wypełnianiu dokumentów będzie można skorzystać od godz. 9.00 do 14.00 w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kamiennogórskiej 22 w Czarnym Borze. Rolnicy posiadający bydło, owcy, kozy proszeni są o przyniesienie paszportów zwierząt. Tego samego dnia o godz. 17.00 w Centrum Kultury w Czarnym Borze, odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Czarny Bór, którego tematem będą: zmiana Uchwały nr 1/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Czarny Bór z dnia 23.09.2015 r. w sprawie przeznaczania środków Funduszu Sołeckiego w Czarnym Borze na 2016 rok oraz sprawy różne.

(RED)

herb czarnego boru

Tags: , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej