Tygodnik DB2010

Pieniądze dla Lubomina

W Starostwie Powiatowym w Kamiennej Górze odbyła się uroczystość wręczenia promes na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Gminy Stare Bogaczowice. W imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji promesy wręczał Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak. Gmina Stare Bogaczowice otrzymała zapewnienie dotacji w wysokości 150 000 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na odbudowę drogi w Lubominie. Prace remontowe obejma odcinek drogi  obok posesji nr 15, która została uszkodzona podczas intensywnych opadów deszczu w roku 2013.

(RED)

herb stare bogaczowice

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej