Tygodnik DB2010

Zapytają mieszkańców

W związku z przystąpieniem do opracowania „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boguszów-Gorce na lata 2016-2020” do 9.05.2016 r. w Gminie Boguszów-Gorce przeprowadzane są badania ankietowe wśród mieszkańców, służące pozyskaniu opinii na temat rewitalizacji terenów w gminie.

 

Uzyskane informacje umożliwią opracowanie programu rewitalizacji przy aktywnym uczestnictwie społeczeństwa i pozwolą na podjęcie, przez gminę oraz jej partnerów, działań zmierzających do pozyskania funduszy europejskich na realizację projektów.  Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Boguszowie-Gorcach. Wersja papierowa ankiety dostępna jest w następujących miejscach: Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach, Plac Odrodzenia 1 – sekretariat, (pok. 106) oraz Wydział Inwestycji Miejskich (pok. 210); Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury, Plac Odrodzenia 4; Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Gen. K. Świerczewskiego 46. Informacji w sprawie udziela: Magdalena Tarnawska – Kierownik Wydziału Inwestycji Miejskich, tel. 74/84-49-311 wew. 39.

(RED)

herb boguszowa gorc

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej