Tygodnik DB2010

Nowa osnowa geodezyjna w gminie Walim

Powiat Wałbrzyski, decyzją Wojewody Dolnośląskiego, otrzymał dotację w kwocie 100 000 zł na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

 

Kwota ta przeznaczona jest na pokrycie kosztów założenia szczegółowej osnowy poziomej 3 klasy dla gminy Walim. Zadanie to polega konkretnie na wyznaczeniu nowych punktów pomiarów geodezyjnych umożliwiających wykorzystanie systemu GPS do obliczeń. Wszystkie dane zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Umożliwi to szybszą realizację pomiarów geodezyjnych, pełen nadzór nad pomiarami wykonywanymi przez geodetów w terenie oraz pozwoli na szybszą realizację prowadzonych spraw. Można powiedzieć, że po wdrożeniu projektu osnowa geodezyjna na terenie gminy Walim będzie jedną z najnowocześniejszych w regionie.

 

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

 

herb walim

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej