Tygodnik DB2010

Szansa dla osób do 29 roku życia

Nie macie planu na siebie? Szukacie rozwiązań? Pragniecie wystartować z własnymi pomysłami? Dobrze trafiliście! Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu udostępnia różne formy aktywizacji: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, egzaminy i licencje, szkolenia indywidualne, bony szkoleniowe, prace interwencyjne bądź staże. Wybór należy do Was!

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wałbrzyskim ziemskim
i wałbrzyskim grodzkim (II)”
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Szczegółowe informacje dostępne są u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 5b, nr. tel. 74/840 73 00 oraz na stronie internetowej www.urzadpracy.pl.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferowanych form wsparcia.

pup cwiartka

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej