Tygodnik DB2010

Czytaj umowy, sprawdzaj firmy

Kilkanaście osób skorzystało z warsztatów, zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy Filię w Świebodzicach oraz Urząd Miejski  w Świebodzicach.

szkolenie swiebodzice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie poświęcone bezpiecznemu poszukiwaniu pracy za granicą poprowadziła Marta Kędzierska, specjalistka z EURES – Europejskich Służb Zatrudnienia. Szczególny nacisk prowadząca położyła na dokładną weryfikację pracodawcy (wnikliwe przeczytanie umowy, sprawdzenie danych pracodawcy, itp.). W dobie dzisiejszych zagrożeń związanych z handlem ludźmi zwracała także uwagę na ten problem. Przypominamy, że na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl można znaleźć wiele przydatnych wskazówek dotyczących wyjazdów do pracy za granicą, resort zamieszcza także na swojej stronie wykaz sprawdzonych i rzetelnych agencji pośredniczących w zatrudnieniu zarówno na terenie Polski, jak i za granicą. A wszystkie osoby, które chcą znaleźć pracę w najbliższej okolicy – zapraszamy 12 maja na VIII Świebodzickie Targi Pracy. Targi odbędą się w Miejskim Domu Kultury, w godz. 10:00-13:00.

(RED)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej