Tygodnik DB2010

Mapy zagrożeń

W trosce o bezpieczeństwo obywateli, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tworzy mapy zagrożeń, na których uwzględniane są miejsca szczególnie zagrażające społecznemu porządkowi na terenie poszczególnych województw, powiatów i gmin.

 

W tym celu policja organizuje spotkania z mieszkańcami, którzy są ważnym czynnikiem współtworzącym wspomniane mapy i mającym na nie istotny wpływ. Podczas debat w różnych środowiskach, informują oni o miejscach, w których najczęściej dochodzi do naruszania porządku publicznego i są w powszechnym odczuciu uznawane za szczególnie niebezpieczne, zgłaszają swoje wnioski i postulaty. Mapy zagrożeń dostępne na stronach internetowych policji, będą aktualizowane co trzy miesiące.

Poza tym rozdawane są ankiety, w których mieszkańcy zaznaczają, co ich zdaniem może mieć szczególny wpływ na skuteczność działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa (np. zwiększenie liczby pieszych patroli policyjnych, objęcie miejsc zagrożonych systemem monitoringu i skrócenie czasu reakcji na zgłoszenia) oraz co powinno być priorytetem działań policji (np. zwalczanie przestępczości pospolitej, prowadzenie działań profilaktycznych lub zapobieganie agresji na drodze).

Jedno z takich spotkań odbyło się w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze”, z udziałem jej władz oraz przedstawicieli tamtejszej rady wspólnoty samorządowej. Prowadził je komisarz Grzegorz Korzycki.

Andrzej Basiński

 Spotkanie w SM

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie w SM Podzamcze w Wałbrzychu.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej