Tygodnik DB2010

Dokończą obwodnicę

herb czarnego boru

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste podpisanie umowy w sprawie realizacji inwestycji pn. „Budowa obwodnicy Czarnego Boru – drogi łączącej drogę powiatową nr 3366D z drogą wojewódzką 367 – etap III” z udziałem wójta Gminy Czarny Bór Adama Góreckiego oraz przedstawicielem wykonawcy robót – firmy STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o., zostało zaplanowane na 21 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00 w Gminnym Centrum Kulturalno-Bibliotecznym w Czarnym Borze przy ul. Sportowej 43. Inwestycja dofinansowana będzie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

(RED)

Tags: , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej