Tygodnik DB2010

Pierwsi stypendyści

mieroszow_stypendiaBurmistrz Mieroszowa i przewodniczący Rady Miejskiej Mieroszowa wręczyli stypendia przyznane za wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Mieroszów.

 

Za wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 stypendium otrzymali: Klaudia Sułkowska z klasy V b Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie (średnia ocen 5,54), Kacper Gałązka z klasy VI b Publicznej Szkoły Podstawowej w Mieroszowie (średnia ocen 5,50) oraz Weronika Gierczak z klasy I b Publicznego Gimnazjum im. K. Kieślowskiego w Mieroszowie (średnia ocen 5,30). Natomiast za osiągnięcia sportowe w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 stypendium dostała Marcelina Bandurska z klasy IV Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. J. Korczaka w Sokołowsku, która zajęła V miejsce w Dolnośląskich Igrzyskach w Narciarstwie Biegowym w Szklarskiej Porębie a ponadto osiągnęła bardzo dobre wyniki w nauce i godnie reprezentowała szkołę i gminę w licznych zawodach sportowych. Podczas uroczystości przedstawiciele władz gminy wręczyli listy gratulacyjne rodzicom stypendystów.

– To historyczny moment dla naszej gminy, bo po raz pierwszy w ten sposób wyróżniamy naszą uzdolnioną młodzież. Gratuluję pierwszym stypendystom, ich rodzicom, nauczycielom oraz dyrektorom szkół. Jestem przekonany, że będziecie dobrym przykładem dla waszych kolegów – powiedział podczas uroczystości burmistrz Andrzej Laszkiewicz.

Rangę tego wydarzenia podkreślali także nagrodzeni uczniowie i ich rodzice.

– Dziękujemy wszystkim radnym za docenienie wysiłku naszych dzieci – podkreślały mamy stypendystów.

(RED)

 

Czytaj więcej w Tygodniku DB 2010 nr 11 (186) z 20.03.2014

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej