Tygodnik DB2010

Termomodernizacja i rewitalizacja

Z inicjatywy burmistrza Marcina Raczyńskiego i Referatu Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Mieroszowie, w Mieroszowskim Centrum Kultury odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami gminy.

 

Tematami spotkania były możliwości ubiegania się o uzyskanie dofinansowania na działania związane z termomodernizacją i rewitalizacją wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Gminie Mieroszów oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych w ramach wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Główne zasady dotyczące projektów, składania wniosków, terminów i wymagań dotyczących pozyskiwania dofinansowań na termomodernizację i rewitalizację przedstawił Artur Pawela z firmy Efficon. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy, zarządcy nieruchomości z terenu gminy, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych.

– Jeśli uda się państwu lub Urzędowi Miejskiemu w Mieroszowie pozyskać środki i wyremontować choćby kilka budynków, doprowadzić do rewitalizacji zaplanowanych obszarów to będzie sukces całej Gminy Mieroszów. Dlatego proszę i zachęcam do brania udziału w pozyskiwaniu funduszy, w zgłaszaniu projektów do Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wraz z pracownikami urzędu miejskiego i w miarę możliwości, będę zawsze wspierał inicjatywy społeczności naszej gminy. Dziękuję państwu za przybycie i cieszę się, że zainicjowaliśmy na naszym terenie i kontynuować będziemy tak potrzebne nam, wspólne projekty i wspólne decydowanie o losach gminy – powiedział burmistrz Marcin Raczyński w podsumowaniu spotkania.

(RED)

 SONY DSC

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy Gminy Mieroszów mają szansę na dofinansowanie termomodernizacji i rewitalizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej