Tygodnik DB2010

Kwalifikacja wojskowa

herb 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 4 do 29 kwietnia w Wałbrzychu zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 1997 roku oraz w latach 1992-1996, jeżeli nie określono dotąd ich zdolności do czynnej służby wojskowej. Kwalifikacji wojskowej podlegają również kobiety urodzone w latach 1992 – 1997, posiadające odpowiednie kwalifikacje lub pobierające naukę w celu ich uzyskania. Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej oraz wydanie książeczek wojskowych z wpisem o przeniesieniu z urzędu do rezerwy, oznaczającym uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej powinna posiadać przy sobie: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości; aktualną fotografię o wymiarach 3×4 cm, bez nakrycia głowy; dokument potwierdzający posiadane wykształcenie lub fakt pobierania nauki; posiadaną dokumentację medyczną. Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może być zarządzone przymusowe doprowadzenie przez policję. Podlega ona również karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w budynku przy ul. Matejki 3 (parter) w Wałbrzychu. Telefon kontaktowy: 74 66 55 359, kom. 519 693 042.

(RED)

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej