Tygodnik DB2010

Obwodnica do użytku

Gmina Czarny Bór uzyskała pozwolenie na użytkowanie II etapu obwodnicy Czarnego Boru. Całość II etapu budowy obwodnicy kosztował ponad 4 000 000 złotych. W ramach realizacji zadania powstał ponad 1 km nowej drogi oraz przebudowany został fragment drogi powiatowej.

obwodnica czarnego boru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wybudowanych odcinkach wykonano ponad 8 500 m kwadratowych warstwy z masy asfaltowej. Wykonawcą inwestycji wyłonionym w drodze przetargu została firma Berger Bau Polska Sp. z o.o. z Wrocławia. Partnerem realizacji projektu i jej współrealizatorem była Kopalnia Melafiru w Czarnym Borze, która wykonała prace o wartości ponad 1 300 000 złotych. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki dofinansowaniu z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, z którego Gmina Czarny Bór pozyskała ponad 2 000 000 złotych. W 2014r. zakończono I etap budowy obwodnicy, który obejmował remont mostu oraz przebudowę drogi nr 3366D o długości 864 m.

– Budowa obwodnicy to inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców naszej gminy od ponad 20 lat. Jej realizacja zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo mieszkańców, ponieważ cały ruch ciężarowy zostanie wyprowadzony na nową obwodnicę, poza centrum Czarnego Boru. Realizacja nowego szlaku komunikacyjnego przyczyni się uruchomienia nowych terenów inwestycyjnych o obszarze około 17 hektarów. Budowa obwodnicy jest także elementem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Aglomeracji Wałbrzyskiej i jej budowa znacząco wpłynie na poprawę czystości powietrza w Czarnym Borze – wyjaśnia wójt Adam Górecki.

Zakończenie realizacji całej obwodnicy przewidywany jest na przełom lat 2016/2017.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej