Tygodnik DB2010

Szczawieńskie palmy i baby

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju rozstrzygnął dwa konkursy: palm wielkanocnych oraz bab wielkanocnych.

Palmy szczawno 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Konkurs Palm Wielkanocnych od samego początku zyskał aprobatę mieszkańców naszego miasta, szczawieńskich szkół, uczestników z Wałbrzycha, a także kuracjuszy przebywających w uzdrowisku na leczeniu, bowiem jest to wydarzenie, które oprócz współzawodnictwa i dążenia do zwycięstwa, wpisuje się w atmosferę przeżywania świąt wielkanocnych. W tym roku do konkursu zgłoszono 10 palm ze Szczawna i Wałbrzycha. Organizatorzy powołali jury, w skład którego weszli: Beata Wilczewska, Alicja Młodecka, Halina Jasionowska, Bogusław Giriń. Po ocenie wyjątkowo pięknych w tym roku palm. jury przyznało miejsca w trzech kategoriach: dzieci, młodzież, dorośli – wyjaśnia Iwona Czech z Zarządu Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju.

W kategorii dzieci I miejsce zdobyła palma wykonana przez Przedszkole Miejskie w Szczawnie-Zdroju, II miejsce – Niepubliczny Zespół Szkół Specjalnych Sanatorium Mieszko w Szczawnie-Zdroju, a III miejsce – Niepubliczne Przedszkole U Mikołaja w Wałbrzychu.

W kategorii młodzież I miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum w Szczawnie – Zdroju (klasy pierwsze), a II miejsce – Publiczne Gimnazjum w Szczawnie – Zdroju (klasy drugie).

W kategorii dorośli zwyciężyło Uzdrowisko Szczawno-Jedlina S.A., II miejsce zajęła Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnie-Zdroju, a III miejsce – Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju.

– Gratulujemy zwycięzcom, dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w przedsięwzięciu i zapraszamy na następny rok – dodaje Iwona Czech.

Zarząd Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju zorganizował także spotkanie wielkanocne z otwartym konkursem bab wielkanocnych. Uroczystość odbyła się w restauracji Pod Lwami.

– Konkurs bab wielkanocnych jest, podobnie jak odbywający się w tym samym czasie konkurs palm wielkanocnych, ważnym czynnikiem zarówno scalającym środowisko lokalne jak i tworzącym miejscowe tradycje tak potrzebne, by łączyć mieszkańców we wspólnej idei. Tegoroczne baby miały bardzo oryginalne formy. Jedna z nich miała kształt Wieży Anny, druga Domu Zdrojowego – wyjaśnia Iwona Czech.

Powołane jury konkursowe w składzie: Barbara Willak, Barbara Świątczak, Henryk Ozimek i Henryk Malinowski najwyżej oceniło Wieżę Anny i przyznało jej pierwsze miejsce, drugie miejsce zdobył Dom Zdrojowy a trzecie baba przyniesiona przez Janinę Malinowską. Zwycięzcy to: Iwona Czech (I miejsce), Eugeniusz Leć (II miejsce), Janina Malinowska (III miejsce). Podczas obrad jury prezes Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju Iwona Czech przedstawiła przygotowaną na spotkanie wielkanocne prezentację, w której znalazły się najpiękniejsze wiersze polskich poetów zestawione z obrazami polskich malarzy. Tematyka prezentacji dotyczyła okresu świąt wielkanocnych. Po odczytaniu wyników i obdarowaniu zwycięzców nagrodami przystąpiono do konsumpcji bab zgłoszonych do konkursu. Przy kawie, herbacie i lampce wina spędzono czas na miłych pogawędkach.

(RED)

Tags: , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej