Tygodnik DB2010

Krótki kurs z najnowszej historii

SONY DSCOto kilka „złotych myśli” znanej nam wszystkim osobistości historycznej minionego wieku. Czy nie wydają się nam bardzo bliskie ?

– „To jest tylko czcza gadanina, która prowadzi do tego, że każdy członek partii miałby prawo decydować co jest ideą, a co nie, a nawet czy przywódca jest wierny tzw. idei. To najgorzej pojęta demokracja, dla której nie ma u nas miejsca; u nas wódz i idea to jedno, a każdy członek partii ma robić i mówić, co wódz mu każe. Wódz jest wcieleniem idei i tylko on zna jej ostateczny cel. Nasza organizacja oparta jest na dyscyplinie. Nie życzę sobie, aby te organizacje rozbijali jacyś pismacy”.

– „Masy ludu pracującego chcą tylko chleba i zabawy. Nie mają zrozumienia dla żadnych ideałów, toteż nigdy nie zdobędziemy ich odwołując się do ideału. Każdy kto właściwie ocenia polityczną inteligencję mas, łatwo dojrzy, że nie jest ona dostatecznie rozwinięta, by pozwalała im stworzyć własny polityczny osąd. Trzeba więc im to narzucić. Chcemy rewolucji dla nowej rządzącej klasy, która nie kieruje się etyką litości, ale wie, że ma prawo rządzić innymi, bo reprezentuje wyższą rasę” . (Dziś poznaliśmy nieco inne określenie – lepszy sort).

– „Sztuka przewodzenia polega na skoncentrowaniu uwagi tłumu na jednym przeciwniku i na przypilnowaniu, aby nic tej uwagi nie rozproszyło… Genialny wódz potrafi przedstawić różnych przeciwników tak, jakby należeli do tej samej kategorii”. (Najlepiej jeśli to będą komuniści albo złodzieje, albo liberałowie, albo internacjonaliści, albo wszyscy razem do kupy, czyli gorszy sort).

– „Prawdą jest, że w wielkim kłamstwie zawsze jest pewien element wiarygodności, albowiem szerokie masy narodu w głębi emocjonalnej sfery swej natury nie tyle są świadome i celowo złe, ile łatwo ulegają zepsuciu; tak więc w swych prymitywnych umysłach łatwiej padają ofiarą wielkiego kłamstwa niż drobnego. Najbardziej bezczelne kłamstwo zawsze pozostawia po sobie trwały ślad…”

Oto tylko kilka wybranych sentencji wodza III Rzeszy Niemieckiej, Adolfa Hitlera.

I jeszcze jeden fragment z oficjalnej deklaracji Fuhrera (a tak jakbyśmy to samo słyszeli dzisiaj):

– „Rząd zamierza utrwalać i chronić fundamenty, na których wspiera się siła naszego państwa. Pod swoją szczególną ochronę rząd bierze wartości chrześcijańskie, które stanową podstawę naszego systemu moralnego oraz rodzinę, najważniejsze ogniwo naszego narodu. Stając ponad klasami i warstwami społecznymi, zamierza on przywrócić narodowi poczucie jedności oraz poczucie wynikających z nich obowiązków. Wychowanie młodzieży rząd zamierza oprzeć na poszanowaniu naszej wielkiej przeszłości i dumy z naszej tradycji. Dlatego zamierzamy wydać bezlitosną walkę duchowemu, politycznemu i kulturalnemu nihilizmowi.”

To cytat z „orędzia do narodu niemieckiego” kanclerza Adolfa Hitlera, nadanego przez radio l lutego 1933 roku.

Dekret nadzwyczajny „o ochronie narodu niemieckiego”, podpisany przez prezydenta trzy dni później, zezwalał rządowi na zawieszanie tytułów prasowych i zebrań publicznych. Parę dni później, 28 lutego, nazajutrz po podpaleniu Reichstagu, zawieszono konstytucję…

Stanisław Michalik

Tags: ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej