Tygodnik DB2010

Zjazd rycerstwa

W pałacowym w Jedlinie Zdroju odbył się zjazd Rycerstwa Świętego Sebastiana w Europie. Goście zjazdu odwiedzili także Głuszycę.

zjazd rycerstwa jedlina

 

 

 

 

 

 

W 1985 roku Jego Cesarska Wysokość Arcyksiążę Otto von Habsburg utworzył przy Europejskiej Wspólnocie Historycznych Strzelców (EGS) zakon rycerski św. Sebastiana. Zakon ten kultywuje tradycje rycerstwa oraz św. Sebastiana, patrona strzelców, przyjmując do swego grona osoby szczególnie zasłużone dla propagowanych przez siebie idei. Zakon Rycerski przemianowano na Rycerstwo Orderowe św. Sebastiana, a obecnym Wielkim Mistrzem jest głowa Domu Habsburskiego, Arcyksiążę Karol von Habsburg. Przeorem Rycerstwa jest Książę Charles Luis de Merode, natomiast wiceprzeorem jest Polak, Andrzej Wegner. Rycerstwo św. Sebastiana stanowi swoistą elitę EGS, gdyż na około 6 mln. członków tej organizacji, pasowania na rycerza przez cały okres istnienia Zakonu Orderowego dostąpiło około 500 wyróżnionych braci zakonnych.

Wybór pałacu w Jedlince na miejsce spotkania Komandorii V Rycerstwa św. Sebastiana nie był przypadkowy. Pobliski majątek był w XVII własnością rodu Habsburgów, a sam majątek Jedlinka w XVIII wieku należał do austriackiego feldmarszałka Hansa Christoffa von Seher – Thoss, który był osobą szczególnie zasłużoną na dworze Marii Teresy.

W czasie zjazdu Komandorii V Rycerstwa św. Sebastiana w Pałacu Jedlinka została otwarta wystawa „Zakonne i Orderowe Tradycje Rycerstwa Europejskiego”, współorganizowana przez Instytut Kultury Rycerskiej. Wystawa prezentuje oryginalne nadania europejskich orderów rycerskich, a także dokumenty źródłowe związane z historią Zakonu Maltańskiego, Krzyżackiego i samego Rycerstwa św. Sebastiana. Wystawa stanowi  okazję do zapoznania się z przykładami wyjątkowego kunsztu kaligrafii i malarstwa dokumentów wystawianych przez poszczególne kancelarie monarchów europejskich,  m.in. pergaminowe dokumenty wydane przez kancelarie dworu wiedeńskiego oraz Korony Brytyjskiej. Wystawa jest jedyną w swoim rodzaju okazją do poznania nie tylko historii zakonów rycerskich oraz samych orderów, ale także poszczególnych wyróżnionych osób.

Na zaproszenie burmistrza Głuszycy Romana Głoda, Komandoria V Rycerstwa św. Sebastiana odwiedziła również Głuszycę. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. Przeor Rycerstwa Książę Charles Luis de Merode i wiceprzeor Andrzej Wegner. O historii Głuszycy ciekawie opowiadał Grzegorz Czepil, który zaprezentował prywatną kolekcję pocztówek „Głuszyca na starej fotografii”.  Dopełnieniem opowieści o dziejach gminy było oglądanie przez przybyłych zbiorów artefaktów zgromadzonych przez właścicieli Łowiska Pstrąga Złota Woda w Łomnicy. Na zakończenie pobytu na terenie Gminy Głuszyca goście odwiedzili Podziemne Miasto Osówka.

(RED)

Tags: , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej