Tygodnik DB2010

Mediacje w starostwie

Na zaproszenie Starosty Wałbrzyskiego Jacka Cichury, w poniedziałek (21 marca 2016 roku) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy al. Wyzwolenia 24, w sali 206 na II piętrze odbędą się mediacje z wójtem gminy Czarny Bór i przedstawicielami Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Czarny Bór w sprawie formy finansowania bieżącej działalności jednostek ratowniczych w gminie.

 

– Starosta Jacek Cichura do udziału w mediacjach zaprosił: Wójta Gminy Czarny Bór Adama Góreckiego, przedstawicieli OSP z terenu Gminy, Komendanta PSP w Wałbrzychu, Radnych Rady Powiatu Wałbrzyskiego oraz Wicewojewodę Dolnośląskiego Pana  Kamila Zielińskiego. Po krótce naświetlając temat: na 5 funkcjonujących w gminie jednostek OSP: Czarny Bór, Jaczków, Witków, Grzędy, Borówno tylko jedna – OSP Witków – ma podpisaną umowę z gminą na działalność w roku 2016. Wójt gminy przeznaczył kwotę ok 88 tys. złotych dla wszystkich OSP na zasadzie dotacji, zawierając – jak twierdzą zainteresowani – jednostronną umowę. Gmina liczy 7 sołectw, rozproszonych po sporym terenie. Jednak jedna jednostka OSP nie wystarczy do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. To główny temat sporu – wyjaśnia Aneta Błaszkiewicz, naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Promocji i Oświaty Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu.

 

Źródło: Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

herb_powiat_walbrzyski

Tags: , , , , , , , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej