Tygodnik DB2010

Konferencja rektorów

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się XXIV Zgromadzenie Plenarne Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych.

pwsz_walbrzych_logo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych jest zrzeszeniem osób fizycznych, rektorów reprezentujących polskie publiczne wyższe szkoły zawodowe (PWSZ), mającym na celu współpracę tych szkół, dbanie o ich interesy i reprezentację w środowisku szkolnictwa wyższego, zarówno w kraju, jak za granicą. Celem konferencji jest inspirowanie i koordynowanie współpracy szkół wyższych kierowanych przez rektorów, podejmowanie działań na rzecz rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego oraz reprezentowanie interesu publicznych wyższych szkół zawodowych w środowisku szkolnictwa wyższego, a także na zewnątrz. Dla osiągnięcia powyższych celów Konferencja Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych podejmuje działania na rzecz społecznego poparcia dla wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego, zajmując stanowisko w sprawach istotnych dla rozwoju wyższego publicznego szkolnictwa zawodowego. Współpracuje z organami reprezentującymi środowisko naukowe i akademickie oraz organami państwowymi i samorządowymi, podejmując działania sprzyjające poprawie jakości kształcenia oraz poprawie finansowania publicznych wyższych szkół zawodowych. Ponadto wspiera współpracę z organizacjami samorządu studenckiego oraz z partnerami zagranicznymi.

Otwarcie konferencji z udziałem władz samorządowych zostało zaplanowane na 17 marca (godz. 11:30) w Centrum Nauki i Sztuki “Stara Kopalnia” – sala multimedialna bud.B-7.

(RED)

Tags: , ,

Sorry, the comment form is closed at this time.

Tygodnik DB 2010 – Gazeta Aglomeracji Wałbrzyskiej